| خدمات پیامک سپنتا


خطوط اختصاصی ۱۴ رقمی و اشتراکی

مشترکین سرویس های پیامک سپنتا می توانند با معرفی دوستان خود به سپنتا از کارمزد معرفی بهره مند شوند، این کارمزد برای محصولات و خدمات متنوع متفاوت است و با افزایش ستاره های سطح کاربری افزایش می یابد، جدول زیر کارمزد معرفی برای خرید و تمدید خطوط ۱۴ رقمی اختصاصی و خطوط اشتراکی می باشد:

نام محصول کاربر ۷ ستاره
*******
کاربر ۶ ستاره
******
کاربر ۵ ستاره
*****
کاربر ۴ ستاره
****
امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی
اشتراکی خرید ۱.۰۶ ۵،۳۰۰ ۰.۹۴ ۴،۷۰۰ ۰.۸۳ ۴،۱۵۰ ۰.۷۱ ۳،۵۵۰
تمدید ۱ ساله ۰.۶۳ ۳،۱۵۰ ۰.۵۶ ۲،۸۰۰ ۰.۴۹ ۲،۴۵۰ ۰.۴۲ ۲،۱۰۰
تمدید ۵ ساله ۱.۸۹ ۹،۴۵۰ ۱.۶۸ ۸،۴۰۰ ۱.۴۷ ۷،۳۵۰ ۱.۲۶ ۶،۳۰۰
اختصاصی انتخابی
۱۴ رقمی
خرید ۲.۱۶ ۱۰,۸۰۰ ۱.۹۲ ۹,۶۰۰ ۱.۶۸ ۸,۴۰۰ ۱.۴۴ ۷,۲۰۰
تمدید ۱ ساله ۱.۰۸ ۵,۴۰۰ ۰.۹۶ ۴,۸۰۰ ۰.۸۴ ۴,۲۰۰ ۰.۷۲ ۳,۶۰۰
تمدید ۵ ساله ۳.۲۴ ۱۶,۲۰۰ ۲.۸۸ ۱۴,۴۰۰ ۲.۵۲ ۱۲,۶۰۰ ۲.۱۶ ۱۰,۸۰۰
اختصاصی غیرانتخابی
۱۴ رقمی
خرید ۱.۰۸ ۵,۴۰۰ ۰.۹۶ ۴,۸۰۰ ۰.۸۴ ۴,۲۰۰ ۰.۷۲ ۳,۶۰۰
تمدید ۱ ساله ۰.۵۴ ۲,۷۰۰ ۰.۴۸ ۲,۴۰۰ ۰.۴۲ ۲,۱۰۰ ۰.۳۶ ۱,۸۰۰
تمدید ۵ ساله ۱.۶۲ ۸,۱۰۰ ۱.۴۴ ۷,۲۰۰ ۱.۲۶ ۶,۳۰۰ ۱.۰۸ ۵,۴۰۰

نام محصول کاربر ۳ ستاره
***
کاربر ۲ ستاره
**
کاربر ۱ ستاره
*
کاربر ۰ ستاره
۰
امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی
اشتراکی خرید ۰.۵۹ ۲،۹۵۰ ۰.۴۷ ۲،۳۵۰ ۰.۳۶ ۱،۸۰۰ ۰.۲۴ ۱،۲۰۰
تمدید ۱ ساله ۰.۳۵ ۱،۷۵۰ ۰.۲۸ ۱،۴۰۰ ۰.۲۱ ۱،۰۵۰ ۰.۱۴ ۷۰۰
تمدید ۵ ساله ۱.۰۵ ۵،۲۵۰ ۰.۸۴ ۴،۲۰۰ ۰.۶۳ ۳،۱۵۰ ۰.۴۲ ۲،۱۰۰
اختصاصی انتخابی
۱۴ رقمی
خرید ۱.۲ ۶,۰۰۰ ۰.۹۶ ۴,۸۰۰ ۰.۷۲ ۳,۶۰۰ ۰.۴۸ ۲,۴۰۰
تمدید ۱ ساله ۰.۶ ۳,۰۰۰ ۰.۴۸ ۲,۴۰۰ ۰.۳۶ ۱,۸۰۰ ۰.۲۴ ۱,۲۰۰
تمدید ۵ ساله ۱.۸ ۹,۰۰۰ ۱.۴۴ ۷,۲۰۰ ۱.۰۸ ۵,۴۰۰ ۰.۷۲ ۳,۶۰۰
اختصاصی غیرانتخابی
۱۴ رقمی
خرید ۰.۶ ۳,۰۰۰ ۰.۴۸ ۲,۴۰۰ ۰.۳۶ ۱,۸۰۰ ۰.۲۴ ۱,۲۰۰
تمدید ۱ ساله ۰.۳ ۱,۵۰۰ ۰.۲۴ ۱,۲۰۰ ۰.۱۸ ۹۰۰ ۰.۱۲ ۶۰۰
تمدید ۵ ساله ۰.۹ ۴,۵۰۰ ۰.۷۲ ۳,۶۰۰ ۰.۵۴ ۲,۷۰۰ ۰.۳۶ ۱,۸۰۰


مبالغ فوق برای خرید های شش ماه اول بعد از ثبت نام فرد معرفی شده است، برای شش ماه دوم ۲۵ درصد از مبالغ فوق کاسته می شود، برای شش ماه سوم ۵۰ درصد و برای شش ماه چهارم ۷۵ درصد از مبالغ فوق کاسته می شود. همچنین علاوه بر پورسانت معرفی، امتیاز خرید نیز به خود فرد خریدار اهدا می شود، امتیاز اهدایی به فرد خریدار برابر ۲.۵ برابر مبالغ جدول فوق می باشد.مثلا اگر فردی که توسط شما معرفی می شود، خط اختصاصی انتخابی ۱۴ رقمی اش را در شش ماه اول بعد از ثبت نام اش ۵ ساله تمدید کند، در صورتی که اشتراک شما ۷ ستاره باشد، ۳.۲۴ امتیاز معادل ۱,۶۲۰ تومان به شما به عنوان کارمزد معرفی اهدا می شود. خود فرد خریدار نیز ۸.۱ امتیاز معادل ۴,۰۵۰ تومان کسب خواهد کرد.شما نیز می توانید مشترک سپنتا شوید و با معرفی محصولات سپنتا به دوستان و آشنایان خود علاوه بر کسب امتیاز در خرید های خود، از کارمزد معرفی نیز بهره مند شوید.