| خدمات پیامک سپنتا


خط پیامک تبلیغاتی و خدماتی

خطوط پیامکی اختصاصی (انتخابی و یا غیر انتخابی) می توانند به صورت تبلیغاتی و یا خدماتی مورد استفاده قرار بگیرند. توجه داشته باشید که بطور پیش فرض خطوط پیامکی به عنوان خط تبلیغاتی در نظر گرفته می شوند و پیامک های ارسالی از این خطوط به سیم کارت هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را غیر فعال کرده اند نمی رسند.


شماره خدماتی شماره ای است که صرفا جهت ارسال پیامک به شماره ای خاص و به منظور اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد و ارسال پیامک با استفاده از این خطوط به مشترکینی که در دفاتر همراه اول درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی را داده اند نیز امکان پذیر است. این امکان وجود دارد که در صورت تعهد به عدم استفاده خط به منظور تبلیغات، خط به خدماتی تبدیل شود؛ درخواست تبدیل خطوط باید به sms@sepanta.com ارسال شود.